Αναζήτηση
 
Σεμινάρια για Γονείς

        2017-2018 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Πρόσωπο με Πρόσωπο» 

 

           2016-2017 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Πρόσωπο με Πρόσωπο» 

 

 2015-2016  Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων «Αυθεντική Επικοινωνία»  

2014 - 2015