Αναζήτηση
 
Πειθαρχία Χωρίς Ανταμοιβή & Τιμωρία

Πειθαρχία Χωρίς Ανταμοιβή & Τιμωρία

Πειθαρχία Χωρίς Ανταμοιβή & Τιμωρία στο Σχολικό Πλαίσιο
 
Ημέρα Διεξαγωγής: Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020
Ώρα: 11:00-18:00
Τόπος: Follow Your Tree, Χίου 11 Κ. Χαλάνδρι (Έναντι Ιατρόπολις)
 
Είναι εφικτό να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία και τη θετική στάση των παιδιών χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε στα «δραστικά» μέτρα της ανταμοιβής, της απειλής και της τιμωρίας, χωρίς να ενδώσουμε στον πειρασμό του χειρισμού και της επιβολής;
 
Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου:

Θα διερευνήσουμε τις επιπτώσεις που έχει η επιβολή της πειθαρχίας μέσω ανταμοιβής  ή/και τιμωρίας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και εν τέλει στο αυριανό άτομο-πολίτη.

Θα  εξετάσουμε τί ανάγκες μπορεί να εκφράζει ένα παιδί, όταν αντιδρά και αρνείται να συνεργαστεί.

Θα διερευνήσουμε και θα προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους  ανάπτυξης και εμπέδωσης συνεργατικού κλίματος στη σχέση ενήλικα-παιδιού χωρίς τη μέθοδο της ανταμοιβής  και τιμωρίας 

Το σεμινάριο έχει βιωματικό χαρακτήρα, θα ολοκληρωθεί σε μία συνάντηση και απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς.
 
Παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής. O αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Η συμμετοχή στο 7-ωρο αυτό σεμινάριο πληροί μία από τις προϋποθέσεις για πιστοποίηση ως Aware Parenting Instructor.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τηλ: 210 6776853, 6944 359538
Email: info@followyourtree.gr
 
 
Συντονίστρια
 
Βένια Δεληκατερίνη
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Ψυχοδραματίστρια
Level 2 Aware Parenting Instructor
www.followyourtree.gr