Αναζήτηση
 
Aware Parenting Instructors

Aware Parenting Instructors στην Ελλάδα
 
Οι παρακάτω άνθρωποι είναι πιστοποιημένοι Aware Parenting Instructors στην Ελλάδα. Επικοινωνήστε μαζί τους για πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες Aware Parenting στην περιοχή τους.
 
H Βένια Δεληκατερίνη είναι πιστοποιημένη Regional Coordinator και εκπαιδεύτρια Aware Parenting από την Aletha Solter και το Aware Parenting Institute, έχει εκπληρώσει πρόσθετα κριτήρια που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ως trainer και πραγματοποιεί εργαστήρια Aware Parenting στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα που πληρούν τα κριτήρια πιστοποίησης για άτομα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο πρώτο επίπεδο του Aware Parenting. Επιπλέον είναι υπεύθυνη για την τελική πιστοποίηση των υποψηφίων Aware Parenting Instructors για όλους όσους κατοικούν στην Ελλάδα.
 
Βένια Δεληκατερίνη
Αθήνα
(30 6944) 359538
e-mail: info@followyourtree.gr
website: www.followyourtree.gr
 
Κωνσταντίνος Κώστας
Αθήνα
(30 6977) 730107
e-mail: konstantinoskostas76@gmail.com
website: www.followyourtree.gr