Αναζήτηση
 
Ομάδες Ψυχοδράματος

 
Ομάδα Ψυχοδράματος -  Προσωπικής Ανάπτυξης | Συναντώντας το Μέσα μου Ιανουάριος - Ιούνιος 2023
 
Διαδικτυακή Ομάδα Ψυχοδράματος - Προσωπικής Ανάπτυξης, Μάρτιος - Ιούνιος 2021
 
Ψυχοδραματική Ομάδα Γονιών, Οκτώβριος 2019 - Ιούνιος 2020