Αναζήτηση
 
Εργαστήρια Aware Parenting

2023 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Aware Parenting

2022 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Aware Parenting

         2019-2020 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Aware Parenting (Για συμβούλους Ψυχικής Υγείας)

2019-2020 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Aware Parenting "Συνειδητός Γονιός"

 

2018-2019 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Συνειδητός Γονιός» 

 

          2017-2018 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Πρόσωπο με Πρόσωπο» 

 

           2016-2017 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Πρόσωπο με Πρόσωπο» 

 

 2015-2016  Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων «Αυθεντική Επικοινωνία»  

2014 - 2015