Αναζήτηση
 
Για Γονείς

2019-2020 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Aware Parenting "Συνειδητός Γονιός"

 

2018-2019 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Συνειδητός Γονιός» 

 

          2017-2018 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Πρόσωπο με Πρόσωπο» 

 

           2016-2017 Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων « Πρόσωπο με Πρόσωπο» 

 

 2015-2016  Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων «Αυθεντική Επικοινωνία»  

2014 - 2015